ålpress

Ålands Pressdistribution Ab verksamhet omfattar import och distribution av dagstidningar, tidskrifter och serietidningar. Företaget är generalagent på Åland för rikssvensk och finländsk press.

Agenturerna omfattar bl.a. Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, ett flertal av de större svenska förlagshusen samt ett flertal mindre förlag. Finsk och utländsk lösnummerpress distribueras genom avtal med Rautakirja Oy.

Företaget distribuerar även prenumererade tidningar för DN, SvD och Dagens Industri, distributionen på landsbygden sköts i samarbete med Posten på Åland. Ytterligare sköter vi även lösnummersdistributionen av lokaltidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.

Företagets kunder omfattar samtliga bokhandlar, butiker, servicestationer och kiosker på Åland. Leveranser sker dagligen till samtliga kunder emedan butiker och servicestationer erhåller leveranser 13-14 gånger per vecka inklusive helger. Distributionen är igång 363 dagar per år eftersom speciellt dagstidningar är en extrem färskvara. I snitt är dagspressen ute i butikernas hyllor 1-2 timmar efter ankomst till Åland.

Sortimentet består av över 350 svenska titlar, 100 internationella, 100 finskspråkiga och 10 nationella dagstidningar.